Terapia Krótkoterminowa TSR

Change Your Life

Indywidualna Terapia TSR

Czym jest Terapia TSR

  Podstawą tej relacji psychoterapeutycznej jest współpraca z „klientem”, stającym się na równi z terapeuta, ekspertem w danym procesie terapeutycznym, zamiast dominowania "pacjenta" jako niezdolnego do podejmowania konstruktywnych decyzji życiowych. Takie nastawienie samo w sobie wydobywa i buduje zasoby (zalety i mocne strony) klienta, wzmacnia jego świadomość wpływu na własne życie, podkreśla jego wartość i decyzyjność jako równoważnego partnera. Pomaga mu w znalezieniu rozwiązań, wyznaczaniu i realizowaniu celów, budowaniu motywacji do ich osiągania. Terapeuta całkowicie akceptuje sposób patrzenia klienta na życie.

Wspólnie z klientem odkrywa jego umiejętności i talenty, pokazuje, jak z przeszłych doświadczeń wydobywać rzeczy użyteczne dla teraźniejszości i przyszłości, pomaga odkryć optymalne rozwiązanie dla sytuacji, w której znalazł się klient. Ten etap pracy wspiera jedno z podstawowych założeń TSR dotyczące nieuchronności zmiany w życiu klienta: „skoro kiedyś było lepiej, pomóżmy temu wrócić”.

Klienci w podejściu TSR są uważani za największych ekspertów w sprawach dotyczących własnego życia. Milton Erickson twierdził, że „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”. Potrafią doskonale wskazać, od czego warto zacząć, wyznaczają cele terapii, oceniają swoje postępy w terapii oraz decydują o jej zakończeniu.
 

Terapia Krótkoterminowa Skoncemtrowana na Rozwiązaniu opiera się na zwięzłośći ustalonej przeż klienta. To klient decyduje, jak krótka rzeczewiście okaże się terapia, ponieważ to klient określa, kiedy został osiągnięty wystarczający postemp. "Tak długo, jak potrzeba, i ani jednej sesji więcej."

 

Także terapia grupowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu ofierowana jest w formacie ograniczonym czasowo w znaczeniu krótkotrwała lub krótkoterminowa. W tej terapii Klient może być nazywanym klientem lub pacjentem uzależnione jest od klienta jakie ma preferencije.

Na terapie TSR  może przyjść każdy, serdecznie zapraszam.

Jest możliwość kontaktu Online lub Osobiście.

Terapia krótkoterminowa dla Par

 

Miłość uzdrawia

i przemienia to co jest złamane!

 Terapia Par

Zapraszam Pary które chcą naprwić lub wzmocnić swoje relacje, małżeńskie, partnerskie, lub pary w trakcie poznawania się... na terapie krótkoterminową, skupimy na rozwiązaniach danej sytuacji, na tym jak poprawić aby to co nie dzała zaczeło działać i funkcionować lepiej.

TSR koncentruje się na:

 

  • zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
  • na jego celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na problemach;
  • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
  • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

GDZIE

JESTEM

 

 

 

 

 

 

 

Piękno jest w Tobie!

To klienci wnosza do terapii zasoby, umiętności i cechy!

 

 

Terapia krótkoterminowa indywidualna

Samotność

Uzależnienie

Depresja

Wartości

Miłość

Zaufanie

Coaching Grupowy

Grupy wsparcia

Kontakt

Telefon: +48 790-291-336

Nazwa Firmy: Pracownia C&T

NIP: 5252439749

Adresul.Osiedlowa 10D 

85-794 Bydgoszcz

Dane do przelewu:

mBank  Olena Knitter

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

PL 80 1140 2004 0000 3002 7601 4848

E-mail: olena.knitter.coaching@gmail.com 

PayPal do przelewu międzynarodowego: olena.knitter.coaching@gmail.com